Aug
27
Troska o młode pokolenie

1rozaniec.jpg

Nasz Stwórca jest tak dla nas dobry iż nie zawahał się poświęcić swojego Syna by zapewnić nam szansę Zbawienia. Nawet do teraz postrzegać możemy tego skutki a od tamtego czasu dużo więcej ludzi ma szansę aby dostać się do nieba.

Lecz czy dość często zastanawiamy się co to tak faktycznie oznacza wierzyć w Boga? Dzisiejsze czasy charakteryzują się tym iż coraz częściej młodzież, ale i nie tylko ona, bagatelizuje potrzebę uczęszczania do Kościoła, uczestnictwo w społeczności osób wierzących. Zmuszanie kogokolwiek do tego jest oczywiście bezcelowe albowiem według woli Boga każdy człowiek urodził się z suwerenną wolą. Mimo wszystko właściwym jest wskazywać takim ludziom drogę, która prowadzi do Nieba. Znakomitym tego rodzaju rozwiązaniem będzie przekazanie najbliższym jakiegoś małego przedmiotu o znaczeniu religijnym i poproszenie ażeby się z nim nie rozstawał. Może to być chociażby zwyczajny wizerunek św. Antoniego jaki przyczepia się do pęku kluczy. Idzie o to żeby konkretna osoba samodzielnie i z własnej nieprzymuszonej woli dostrzegła to, że potrzebne jest jej obcowanie z Twórcą. Każdy musi dojść do takiego punktu w życiu samodzielnie gdyż jak pokazuje doświadczenie każdy potrzebuje na to odmiennej miary czasu.

Medalik albo krzyż, który będzie noszony na piersi, nawet jeżeli zaledwie ze zwyczaju - ewentualnie w geście uszanowania woli osoby jaka nas nim obdarowała, będzie pomocą w uniknięciu wielu szkodliwych dla człowieka wydarzeń oraz w temperowaniu skandalicznego zachowania. Nawet po prostu podświadomie ta persona będzie zauważała, czy także odczuwała wpływ przekazanego artefaktu, jaki może ją powstrzymać i skłonić do chwili zastanowienia i refleksji, jakże pomocnej przed dokonaniem dalszych kroków. Ponadto moc oraz obecność Boga jest ukryta także w rekwizytach religijnych jakie wyłącznie mają przypominać o jego chwale a naszej marności.

Admin area
Archives
Last 1 entries